Υλικά | Επιμηκή | Λάμες

ΛΑΜΕΣ

10X3 έως 400Χ50mm

Ποιότητες:
Χαμηλού άνθρακα
(DX51D-DX57D),
Χάλυβα κατασκευών
(S220GDS550GD)

Μετάβαση στο περιεχόμενο