Η δράση μας βασίζεται στην προσπάθειά μας να κάνουμε το καλύτερο για τους εργαζομένους μας, τους πελάτες μας και το κοινωνικό σύνολο.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού διαθέτοντας και ακολουθόντας την πιστοποίηση ISO 9001:2018

 • Εργαζόμαστε λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας

 • Κάνουμε χρήση τα ΜΑΠ που απαιτούνται για την εκάστοτε θέση εργασίας

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ

 • Είμαστε πιστοποιημένο στο Περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001:2015

 • Διαθέτουμε μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

 • Πραγματοποιούμε ανακύκλωση μετάλλου, πλαστικού και χαρτιού

 • Κάνουμε αποκλειστική χρήση φίλτρων εσωτερικού χώρου για τα μηχανήματά μας

 • Η εταιρεία μας εγκατέστησε φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης Net metering για την κάλυψη του συνόλου των ενεργειακών αναγκών της, υποστηρίζοντας έμπρακτα την βιώσιμη ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

 • Καλλιεργούμε σταθερές σχέσεις βασισμένες στην εμπιστοσύνη και την συνέπεια

 • Παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα που ακολουθούν τα πρότυπα κατεργασίας

 • Οι πληροφορίες που μας εμπιστεύονται οι συνεργάτες μας προστατεύονται μέσω του συστήματος ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001.

Η εταιρεία μας αποτελεί μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια προάσπισης των κοινών συμφερόντων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο