ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η παραγωγική μας διαδικασία βασίζεται σε αυτοματοποίηση και συνδυασμό κατάλληλων λογισμικών και προγραμμάτων που αποδίδουν στο μέγιστο.

01.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωταρχική σημασία για εμάς έχει η ουσιαστική επικοινωνία με τον πελάτη. Ο κάθε πελάτης για εμάς είναι μοναδικός, όπως και τα προϊόντα του. Έτσι, διατηρούμε σταθερή τη σχέση του μηχανικού με τον εκάστοτε πελάτη από την αρχή μέχρι την περάτωση της εργασίας. Παράλληλα, υπάρχει αυτόματη ενημέρωση των πελατών για την φάση κατεργασίας, στην οποία βρίσκεται το προϊόν.

03.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Οι συνεργάτες μας, μας εμπιστεύονται μέρος της τεχνογνωσίας τους με την αποστολή των σχεδίων τους, εμείς με τη σειρά μας ακολουθώντας ενδεδειγμένους τρόπους προφυλάσσουμε τα αρχεία από εξωτερικές επιθέσεις και διατηρούμε τα σχέδια για όσο χρονικό διάστημα μας το επιτρέπει ο πελάτης.

02.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Κατανοούμε πόσο σημαντική είναι η ταχύτητα απόκρισης στις οικονομικές προσφορές και στις κατεργασίες. Η επεξεργασία των τεμαχίων πραγματοποιείται με βαθιά γνώση των υλικών, ώστε να δοθεί στον πελάτη ένα προϊόν που θα κατέχει στο μέγιστο τις μηχανικές του ιδιότητες.

04.

ΕΞΕΛΙΞΗ

Η βελτιστοποίηση είναι το χόμπι μας! Πολλές φορές ζητείται, αλλά τις περισσότερες φορές δίνεται απλόχερα από την εταιρεία μας προς τους πελάτες μας.

01.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωταρχική σημασία για εμάς έχει η ουσιαστική επικοινωνία με τον πελάτη. Ο κάθε πελάτης για εμάς είναι μοναδικός, όπως και τα προϊόντα του. Έτσι, διατηρούμε σταθερή τη σχέση του μηχανικού με τον εκάστοτε πελάτη από την αρχή μέχρι την περάτωση της εργασίας. Παράλληλα, υπάρχει αυτόματη ενημέρωση των πελατών για την φάση κατεργασίας, στην οποία βρίσκεται το προϊόν.

02.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Κατανοούμε πόσο σημαντική είναι η ταχύτητα απόκρισης στις οικονομικές προσφορές και στις κατεργασίες. Η επεξεργασία των τεμαχίων πραγματοποιείται με βαθιά γνώση των υλικών, ώστε να δοθεί στον πελάτη ένα προϊόν που θα κατέχει στο μέγιστο τις μηχανικές του ιδιότητες.

03.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Οι συνεργάτες μας, μας εμπιστεύονται μέρος της τεχνογνωσίας τους με την αποστολή των σχεδίων τους, εμείς με τη σειρά μας ακολουθώντας ενδεδειγμένους τρόπους προφυλάσσουμε τα αρχεία από εξωτερικές επιθέσεις και διατηρούμε τα σχέδια για όσο χρονικό διάστημα μας το επιτρέπει ο πελάτης.

04.

ΕΞΕΛΙΞΗ

Η βελτιστοποίηση είναι το χόμπι μας! Πολλές φορές ζητείται, αλλά τις περισσότερες φορές δίνεται απλόχερα από την εταιρεία μας προς τους πελάτες μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο