Υλικά | Επιμηκή | Ισοσκελείς και Ανισοσκελείς Γωνιές

ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ΓΩΝΙΕΣ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ΓΩΝΙΕΣ 15X3 ΕΩΣ 200X20mm
ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ΓΩΝΙΕΣ 40X20X3 ΕΩΣ 200X150X12mm

Ποιότητες
S235-JR
S275-JO
S355-J2

Μετάβαση στο περιεχόμενο