Επωνυμία: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός τίτλος: DELMETAL

Έδρα: ΟΤ 33Β ΔΑ13 Γ ΦΑΣΗ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ, ΤΚ 57022

Αριθμός ΓΕΜΗ: 38171105000

Εταιρικό Κεφάλαιο: 2.285.170 €

Εταίροι: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ, 100,00% του εταιρικού κεφαλαίου, ΟΤ 33Β ΔΑ13 Γ ΦΑΣΗ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ, ΤΚ 57022

Διαχειριστής: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ, ΟΤ 33Β ΔΑ13 Γ ΦΑΣΗ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ, ΤΚ 57022

Μετάβαση στο περιεχόμενο