ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2310 797599

ΚΕΝΤΡΙΚΟ:

ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου - Ο.Τ. 33Β ΔΑ13
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022 - Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου - Ο.Τ. 44 ΔΑ9
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022 - Ελλάδα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο