ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  2310 797599

  ΚΕΝΤΡΙΚΟ:

  ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου - Ο.Τ. 33Β ΔΑ13
  Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022 - Ελλάδα

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

  ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου - Ο.Τ. 44 ΔΑ9
  Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022 - Ελλάδα

  ΚΕΝΤΡΙΚΟ

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ